ipea štúdio

Jozef Hyravý ing. arch. - narodený 1955

  • 1970 - 1974 štúdium na Gymnáziu v Ružomberku
  • 1974 - 1980 štúdium na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave
  • 1980 - 1984 zamestnaný projektovom ústave Celprojekt v Ružomberku
  • 1984 - 1991 zamestnaný v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu - neskôr Projekting v Ružomberku
  • 1992 - založenie vlastného architektonického štúdia IPEA ŠTÚDIO
  • 2012 - spolupráca IPEA ŠTÚDIA s mladými architektmi z a2š architekti

OBLASŤ ČINNOSTI

architektúra, urbanizmus, interiér, design, grafický design, fotografia

© 2012, IPEA štúdio.