ipea štúdio

Návrh olympijskej pochodne

Olympijská pochodeň pre Slovenský olympijský team

Pre prezentáciu Slovenského olympijského teamu pred londýnskou olympiádou 2012 bol navrhnutý objekt pochodne s použitím reliéfu s čičmianskym vzorom a logom

© 2012, IPEA štúdio.